Στη σύγχρονη αντίληψη εκπαιδευσης, η ποιότητα αέρα , ιδιαίτερα,

Η Γενική Εμπορίου Βορεί Ελλάδος εμπιστεύθηκε την εταιρεία μας

Εγκαταστάσεις Υδρευσης – αποχέτευσης , Θέρμανσης – Κλιματισμού  και

Εγκαταστάσεις  Υδρευσης – αποχέτευσης

Εγκατάσταση κλιματισμού – εξαερισμού με σύγχρονα συστήματα VRV και

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος κλιματισμού με συστήματα VRV, και

Ολοκληρωμένο σύστημα κεντρικού κλιματισμού με

Κατασκευή αντλητικού συγκροτήματος καταιονισμού ταινιομεταφορέα στάχτης.

Εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων και αεραγωγών στα 14.000 τ.

Εγκατάσταση αεραγωγών και ανεμιστήρων εξαερισμού στο κλειστό

Σύστημα απαγωγής σε μια βιομηχανικής κλιμακας κουζίνα

Ολοκληρωμένη εγκατάσταση κλιματισμού και εξαερισμού

Απαιτητική εφαρμογή κλιματισμού και εκτεταμένο δίκτυο πυρόσβεσης. Η εταιερεία