Σύστημα απαγωγής σε μια βιομηχανικής κλιμακας κουζίνα.Δύσκολες συνθήκες εργασίας , αεραγωγοί με μεγάλες διαστάσεις και υψηλές απαιτήσεις στεγανότητας.