• Έργο:
    Ορυχεία ΔΕΗ Πτολεμαίδας
  • Χρονολογία :
    2010

Κατασκευή αντλητικού συγκροτήματος καταιονισμού ταινιομεταφορέα τέφρας.

Σε ένα απο τη φύση του δύσκολο και απαιτητικό περιβάλλον η οργανωτική και τεχνική ικανότητα της εταιρείας μας δοκιμάστηκε με επιτυχία.