• Έργο:
    Lidl Πολυγύρου
  • Χρονολογία :
    2009

Απαιτητική εφαρμογή κλιματισμού και εκτεταμένο δίκτυο πυρόσβεσης. Η εταιερεία μας ανταποκρίθηκε πλήρως στη σχολαστική τήρηση προδιαγραφών, την αυστηρή επιτήρηση απο την τεχνική υπηρεσία της αλυσίδας και στο πραγματικά πιεστικό χρονοδιάγραμμα, χάρη στην οργάνωση και τον εξοπλισμό της που αξιοποίηση πλήρως στο έργο αυτό.